Monday, 1 April 2013

Kadar Kemiskinan Menurun #betterNation


Hasil kaji selidik yang dijalankan, menunjukkan Malaysia telah berjaya mencapai sasaran dalam mengurangkan kadar kemiskinan sebelum tempoh 2015 seperti yang rancangkan. Lebih 60 peratus telah berjaya dikurangkan sejak awal kemerdekaan, kepada 1.7 peratus pada 2012.

Selari dengan itu kadar kemiskinan di kalangan Bumiputera, Cina & India nyata berkurangan, sementara pendapatan isi rumah telah berjaya ditingkatkan daripada RM4,025 pada tahun 2009 kepada 5,000 pada 2012. Malah jurang pendapatan dalam kalangan rakyat Malaysia juga bertambah baik dengan kadar pekali Gini menurun kepada 0.431 pada 2012.

Dari segi kategori etnik pula, pendapatan isi rumah bulanan bumiputera meningkat 6.9 peratus kepada RM4,457 sebulan manakala Cina dan India meningkat lapan peratus dan sembilan peratus, masing-masing kepada RM6,366 dan RM5,233.

Hasil kejayaan negara ini juga dapat dilihat daripada peningkatan lebih 1,200 peratus ini, bermula sejak Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah pada tahun 1974. Angka Pendapatan Negara Kasar (PNK) perkapita turut menunjukan peningkatan daripada AS$257 pada 1957 kepada AS$9,970 pada tahun lalu. Ia merupakan peningkatan hampir 4,000 peratus dalam tempoh lima dekad.

Ini merupakan petanda kejayaan kerajaan Barisan Nasional dalam usaha menggalakkan pembinaan landasan ekonomi yang kukuh melalui pelebaran pembangunan di kawasan bandar bagi memenuhi kepesatan urbanisasi yang menempatkan lebih 71 peratus penduduk.

Dengan pencapaian ini, ia membuktikan bahawa sasaran Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) untuk mengurangkan kadar kemiskinan secara keseluruhan kepada dua peratus pada 2015 telah pun tercapai tiga tahun lebih awal. Setinggi penghargaan dan tahniah diucapkan kepada kerajaan @BarisanNasional.

Semua angka ini membuktikan bahawa Barisan Nasional tidak perlu bersikap retorik kerana kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib telah membuktikan bahawa mereka benar-benar serius untuk membangunkan sosioekonomi negara.
Walaupun usaha kerajaan ini dilihat berjaya menepati sasaran yang ditetapkan, Perdana Menteri berkata usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang berpendapatan rendah bukan saja akan diteruskan, malah akan ditingkatkan lagi.

Kesimpulannya, kerajaan BN/Umno telah berjaya melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan serta melakukan yang terbaik dalam mengurus tadbir dan memacu ekonomi negara. Malah pelan perancangan Transformasi Negara yang diatur secara bijaksana ini selari dengan pendekatan wasatiyyah yang diperkenalkan tidak lama dahulu telah terbukti dan memberikan impak kesan yang positif.

Barisan Nasional, Janji Di Tepati!!!
Pakatan ‘Manifesto Bukan Janji’!!!

Suara Generasi Baru

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...